• Ťažba

POZRI SI NAŠUPONUKU KAMEŇA

KOMPLETNÝ KATALÓG

ŤAŽBA

Naša spoločnosť sa okrem spracovania a predaja prírodného kameňa venuje aj jeho samotnej ťažbe. Takto sme vám schopní ponúknuť kamenné obklady a dlažby za skutočne výhodné ceny. Celý proces ťažby, spracovania a predaja prírodného kameňa je čisto v našej réžii, pri využití našich strojov a našich pracovníkov.


S výhodnou cenou našich produktov súvisí aj druh kameňa, ktorý používame. A zároveň tým podporujeme miestnu ekonomiku. Andezit,pieskovec z našej produkcie má vysokú kvalitu, čo iba potvrdzuje fakt, že patrí medzi najobľúbenejšie na trhu.

Náš pieskovec je vhodný ako stavebný kameň pre murivo a stavebné účely, podľa technických požiadaviek normy STN 72 1860.

Pieskovec vyhovuje 1. a 2. Kvalitatívnej triede. Kameň možno využiť ako triedený a netriedený, záhadzový, rigolový, soklový či kyklopský.

Ponúkaný pieskovec delíme do troch kategórií, keďže sa ťaží v rôznych lokalitách:

  • Svetlo-hnedý pieskovec – hrúbka kameňa po spracovaní ručným štiepaním 1 – 3 cm

  • Svetlo-hnedý pieskovec – hrúbka kameňa po spracovaní ručným štiepaním 4 – 8 cm

  • Svetlo-hnedý pieskovec – hrúbka kameňa po spracovaní ručným štiepaním 8 – 15 cm


Pre vás ako zákazníkov je najdôležitejšia kvalita pieskovca. Toto je dôvod, prečo pri ťažbe tohto prírodného kameňa využíva maximálne množstvo ručnej práce, ktoré minimálne poškodzuje samotný pieskovec. Dôležité je, aby nedošlo k rozbitiu veľkoplošných platní kameňa a teda k degradácii kvality. Ročná produkcia pieskovca v každej z našej lokalite dosahu až 3500 ton.

Kvalitný pieskovec je základom pre krásne dekoračné obklady, dlažby a iné kamenné obklady. Pri realizácii obkladových prác vám radi pomôžeme. Naši spolupracovníci sa postarajú o ten najlepší možný výsledok.