• Spracovanie

POZRI SI NAŠUPONUKU KAMEŇA

KOMPLETNÝ KATALÓG

ŤAŽBA

To, čo získavame z kameňolomov, surový prírodný kameň,  by ste len s ťažkosťami mohli využiť na vašom dome či v záhrade. Spracovaním prírodného kameňa zabezpečíme použiteľnosť tohto stavebného materiálu.

Na spracovanie kameňov ako andezit,pieskovec a iných využívame hneď niekoľko overených technologických postupov. Každá z týchto metód spracovania kameňa vedie k trochu iným výsledkov. Konečným výstupom budú vždy kamenné obklady či dekoračné obklady, ich využitie bude však trochu odlišné.


Najprírodnejší vzhľad dlažby či obkladov získame vtedy, ak kameň ručne štiepime. Takýto kameň potom nachádza široké uplatnenie najmä pre svoje nepravidelné tvary. O čosi pravidelnejšie tvary získame sekaním prírodného kameňa. Toto sekanie prebieha buď ručne, alebo za pomoci strojov.

Dekoračné obklady však väčšinou vyžadujú pravidelné tvary jednotlivých dielov. V takýchto prípadoch je želaná prírodná textúra, avšak hrany prírodného kameňa musia byť maximálne pravidelné. Toto je možné dosiahnuť iba strojovým rezaním prírodného kameňa. Takto je možné spracovať kameň do presných tvarov. Ďalší spôsob spracovania surového prírodného kameňa, s ktorým pracujeme, je omieľanie.


Prírodný kameň dovážame priamo v lomov. Spracúvame ho pomocou vlastných strojov. Tento proces vám zaručuje nízku cenu našich výrobkov z prírodného kameňa. Za skrášľovanie vášho bývania, domu či záhrady, tak zaplatíte skutočne výborné ceny.

Štiepením, lámaním či rezaním kameňa však jeho spracovanie ešte nekončí. Obklady a dlažby sú následne pripravované do podoby, v ktorej ich vám môžeme ponúknuť. Upravený kameň triedime podľa veľkosti a triedy na rôzne druhy použitia a expedujeme na naše predajne formou paliet, drôtených košov či v tzv. big bagoch, kde si ich okamžite môžete odviesť